Close
Sign In
Sign in to GAU Network.
Don't have a account? Register Now !
Sign In To :  
Username : Forgot Username?
Password : Forgot Password?
Not a member yet? Register now!
Forgot Username : GAU Web Mail  
Name Surname :
E-Mail Address :
Register To : GAU Web Mail  
E-Mail Address :
Name Surname :
Register To : GAU Student Mail  
Student Number :
E-Mail Address :
Register To : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Username for : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Password for : Student Information System  
E-Mail Address :
Student Number :
Username for : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :
Register to : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :

 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Öğrenme Çıktıları

  1. Bürolarda büro çalışanlarının verimliliği ve etkililiği içn çalışanların fiziksel, psikolojik ve zihinsel sağlıklarını dikkate alarak çalışma ortamlarını düzenleyebilir,
  2. Büro yönetim fonksiyonlarını organize edebilir,
  3. Büro işlerini planlar, büroda çalışabilecek kişileri belirler, büroda yapılacak işlerin takvimini hazırlar, çalışanları ve yaptıkları işleri denetler,
  4. Kurumun merkezinde görev yapan bir çalışan olarak kurumsal iletişimi etkili bir biçimde yerine getirebilir,
  5. Çağdaş büro ortamlarında gereksinim duyulan teknolojiyi rahatlıkla kullanabilir,
  6. Kurum içi toplantıların organizasyonunu gerçekleştirebilir, (toplantı yerinin seçimi, düzenlenmesi, katılımcılara duyurulması, ilgili dokümanların toplantı öncesi yönetici ve katılımcılara sunulması, yöneticinin ihtiyaç duyacağı bilgi ve belgelerin hazırlanması, toplantı tutanağının hazırlanması, toplantı kararlarının katılımcılara duyurulması vb.)
  7. Güncel olaylarda sorumlulara karşı pratik çözüm bulma becerisini kazanır,
  8. Veri toplama ve onları düzenleme yöntemlerini bilme ve raporlama becerisi kazanır.CODE COURSE NAME T P C Syllabus
TBY101 Basic Secretary Knowledge 3 0 3
TBY103 Keyboard Techniques 3 0 3
TMAT101 Business Mathematics 3 0 3
TCS201 Communication Skills 3 0 3 İndir
NH001 National History I 0 0 0
BİL103 Computer Applications I 3 0 3 İndir
Total 15


+-Course Descriptions